Drogové testy

Drogový test RapiClear® THC

Jednokrokový test na určenie prítomnosti marihuany v moči.

Test reaguje na prítomnosť kanabinoidy, hlavne THC, ktoré obsahuje najmä vo vrcholčekoch a šiškách samičích rastlín konope – marihuana, a lepkavá živica hašišu. THC je halucinogénna látka, spôsobuje ... viac...

viac...

Drogový test RapiClear® MD 5

Jednokrokový test na určenie 5 typov drog v moči.

COC – kokaín, AMP – amfetamíny, MET – metamfetamíny, OPI – opiáty, THC – tetrahydrocannobinol

Test je založený na princípe vysoko špecifických imunochemických reakcii medzi antigénmi a protilátkami, ktoré sa používajú na ... viac...

viac...

Drogový test RapiClear® MD 10

Jednokrokový test na určenie 10 typov drog v moči.

COC – kokaín, AMP – amfetamín, MET – metamfetamín, OPI – opiáty, THC – tetrahydrocannobinol, BAR – barbituráty, BZD – benzodiazepíny, TCA – antidepresíva, PCP – ... viac...

viac...