FAQ

FAQ

Ako presný je RapiClear® CLASSIC?

Laboratórne testy ukázali, že RapiClear® CLASSIC je presný na viac ako 99%, pri správnom postupe testovania.

Ako RapiClear® CLASSIC funguje?

RapiClear® CLASSIC zisťuje vo vašom moči prítomnosť hormónu hCG (ľudský chorion-gonadotropín), ktorý produkuje Vaše telo len počas tehotenstva. RapiClear® CLASSIC vie zistiť prítomnosť hCG vo Vašom moči počas prvých dní po oplodnení vajíčka, v závislosti od výšky hladiny tehotenského hormónu v moči.

Kedy je možné test vykonať?

Na test pomocou RapiClear® CLASSIC môžete použiť moč z ktorejkoľvek hodiny počas dňa. Napriek tomu, že ranný moč obsahuje najvyššiu koncentráciu daného hormónu, je RapiClear® CLASSIC dostatočne senzitívny na vykonanie testu v priebehu celého dňa.

V akom čase po uskutočnení testu možno odčítať výsledky?

Pozitívny výsledok (2 pásiky) sa môže objaviť počas 2-3 minút. Výsledky by nemali byť interpretované skôr, ako sa objaví pásik v oválnom kontrolnom okienku pod písmenom C.

Čo ak si myslím, že výsledok testu nie je správny?

Ak je obtiažne zistiť, či sa v oválnom kontrolnom okienku nachádza pásik, alebo nie, opakujte test po 2-3 dňoch použitím nového RapiClear® CLASSIC testu. Dôsledne dodržiavajte návod na použitie. Test môže vykázať nesprávny výsledok, ak ste v priebehu predchádzajúcich 8 týždňov rodili. Toto je zapríčinené tým, že test môže zistiť u Vás prítomnosť hCG ešte z predchádzajúceho tehotenstva. Mali by ste požiadať o radu Vášho lekára pri interpretácii výsledkov RapiClear® CLASSIC testu, ak ste boli v poslednom čase tehotná.

Čo robiť v prípade, ak pásik v oválnom kontrolnom okienku pod T je svetlejšie ružový oproti pásiku pod C alebo naopak?

Pokiaľ sa objavia 2 pásiky, výsledok je pozitívny, aj keď má každý z nich odlišný odtieň ružovej farby.

Môžu lieky alebo liečebné podmienky ovplyvniť výsledok testu?

RapiClear® CLASSIC je testom špeciálne vyvinutým na zistenie prítomnosti hCG vo vzorke moču. Lieky, ktoré obsahujú hCG, môžu neočakávane ovplyvniť výsledky. Medzi faktory, ktoré by nemali ovplyvniť výsledky testu patrí alkohol, analgetiká (lieky proti bolesti), antibiotiká, antikoncepčné pilulky alebo hormónové terapie, ktoré obsahujú clomiphene citrate (ako napr. Clomid alebo Serophen). Medzi faktory, ktoré môžu ovplyvniť výsledky testu, patria určité drogy, ktoré obsahujú hCG, alebo ktoré sa používajú v kombinácií s hCG (ako napr. Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL). V prípade, že zopakujete test a opäť získate neočakávaný výsledok, kontaktujte Vášho lekára.

Čo robiť, ak je výsledok negatívny (nie som tehotná)?

Ak je výsledok negatívny, znamená to, že nebola zistená prítomnosť hormónu hCG, a pravdepodobne nie ste tehotná. Mohlo sa však stať, že hladina hCG nie je u Vás ešte dostatočne vysoká, preto test zopakujte po 2-3 dňoch. Ak bude výsledok opäť negatívny a nedostavila sa menštruácia, navštívte lekára.

Ako dlho je výsledok platný?

Nemali by ste interpretovať výsledok po 10 minútach.

Čo robiť, ak je výsledok pozitívny (som tehotná)?

Ak je výsledok pozitívny, mali by ste navštíviť Vášho lekára na prejednanie Vášho tehotenstva a ďalších krokov. Skorá prenatálna opatera je dôležitá na zaistenie zdravia pre Vás a Vaše dieťa.

Kde dostať RapiClear® CLASSIC?

RapiClear® CLASSIC dostať v lekárni bez lekárskeho predpisu.

Ako dlho sa užitá droga nachádza v moči?

Drogy je možné zistiť v močovej vzorke do 2-3 dní po poslednom užití drogy.