O nás

Naša spoločnosť CLEARSKIN II., s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1996. Počas uplynulých rokov sme si vybudovali pozíciu kvalitného a korektného distributéra testov pod značkou RapiPreg®. Od novembra 2005 sme prišli na trh pod vlastnou značkou RapiClear®. Táto značka aj naďalej reprezentuje kvalitu a spoľahlivosť.

Firma ponúka široký sortiment diagnostík, ktoré distribuuje do nemocníc, laboratórií a lekární. Našimi obchodnými partnermi je 90% lekární na Slovensku.

V súčasnej dobe ponúkame kompletný sortiment diagnostík:

Väčšina testov je určená na rýchlu a spoľahlivú diagnostiku v domácom prostredí.
Vďaka korektnej spolupráci odberateľov si naša spoločnosť vypracovala stabilnú pozíciu medzi distribučnými firmami na trhu a patrí medzi popredných dodávateľov diagnostických reagencií.


Poskytujeme kompletný informačný servis 24 hodín denne. V prípade otázok nás kontaktujte.

Enviromentálna politika

Manažment firmy Clearskin II. s.r.o. vyhlasuje túto environmentálnu politiku.

Starostlivosť o životné prostredie patrí medzi hlavné úlohy ľudskej spoločnosti. V rámci tejto filozofie budeme v našej firme:

  • aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia
  • dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej environmentálnej legislatívy
  • v starostlivosti o životné prostredie uplatňovať princíp zavádzania preventívnych opatrení s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé vplyvy pri manipulácii s odpadmi
  • uprednostňovať spôsoby nakladania s odpadmi vedúce k ich zhodnocovaniu na úkor zneškodňovania odpadov
  • vzdelávaním zvyšovať environmentálnu úroveň a povedomie zamestnancov našej spoločnosti a získané vedomosti poskytovať ďalej
  • všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať environmentálnu politiku spoločnosti